2. Cho thuê logistics, kho vận

Cho thuê logistics

Cho thuê logistics

Cung cấp dịch vụ vận chuyển cho khách hàng. Hỗ trợ quản lý hàng hóa vận chuyển GIỚI THIỆU Dịch vụ cho thuê vận chuyển là một hình thức hỗ trợ nhu cầu của khách hàng và theo từng nhóm hàng hóa. Nhằm thực hiện đưa hàng hóa tới địa điểm được yêu cầu bởi […]

Cho thuê kho vận

Cho thuê kho vận

Cho thuê kho vận, chia sẻ không gian nhà xưởng tới khách hàng. Quản lý vận hành kho GIỚI THIỆU Dịch vụ cho thuê kho chung là một hình thức chia sẻ không gian kho theo từng nhu cầu của khách hàng và theo từng nhóm hàng hóa. Hình thức thuê kho này cũng có […]