Đầu tư chứng khoán

Cùng với xu hướng của thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần đầu tư DNA thực hiện bổ sung thêm Đầu tư Chứng khoán nhằm gia tăng nguồn thu cho Công ty.

  • Mục đích: Gia tăng nguồn vốn cho hoạt động Công ty

 

Bài viết liên quan

1. Sản xuất móc treo quần áo

1. Sản xuất móc treo quần áo

22/03/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA là đơn vị chuyên sản xuất, xuất khẩu móc treo quần áo phục vụ trong lĩnh vực thời trang và giặt là công nghiệp.

2. Cho thuê logistics, kho vận

2. Cho thuê logistics, kho vận

22/03/2022

Diện tích nhà xưởng: 25.960m2

3. Kinh doanh thương mại

3. Kinh doanh thương mại

22/03/2022

Kinh doanh thương mại thép thành phẩm